Ultime Notizie
Investing Pro 0

Valute Heat Map

Valute Heat Map da 30 Minuti
Dati aggiornati a Sep 28 a 10:20 GMT

USD EUR JPY GBP CHF CAD AUD NZD
USD
EUR
JPY
GBP
CHF
CAD
AUD
NZD

Valute Heat Map da 1 Ora
Dati aggiornati a Sep 28 a 10:20 GMT

USD EUR JPY GBP CHF CAD AUD NZD
USD
EUR
JPY
GBP
CHF
CAD
AUD
NZD

Valute Heat Map da 5 Ore
Dati aggiornati a Sep 28 a 10:20 GMT

USD EUR JPY GBP CHF CAD AUD NZD
USD
EUR
JPY
GBP
CHF
CAD
AUD
NZD

Valute Heat Map Giornaliero
Dati aggiornati a Sep 28 a 10:20 GMT

USD EUR JPY GBP CHF CAD AUD NZD
USD
EUR
JPY
GBP
CHF
CAD
AUD
NZD
Legenda:
La coppia è sopra alla barra precedente alta
La coppia è sopra  alla barra precedente vicina ma sotto quella alta
La coppia è piatta
La coppia è sotto alla barra precedente vicina ma sopra quella bassa
La coppia è sotto alla barra precedente bassa
Registrati tramite Google
o
Registrati tramite email